Kool

Rakvere Waldorfkool on 2011 aastal kodanikualgatusel loodud 9-klassiline üldhariduskool. Esimesed 6 aastat töötasime Rakvere Vanalinna Kooli nime all. Kool alustas tegevust 7 õpilasega 1. klassis. Tänaseks on kool kasvanud 9-klassiliseks.
Rakvere Waldorfkooli õppetöö aluseks on waldorfpedagoogika, mis arvestab lapse ealiste iseärasustega ning toetab inimese terviklikku arengut.
Rakvere Waldorfkooli tööd juhib ühiselt õpetajate kolleegium. Kooli haldab Rakvere Vabakooli Selts. Seltsi liikmeteks on kooli õpilaste vanemad ja õpetajad. Seltsi juhatus tegeleb kooli majandusküsimustega.