Lasteaed

  • Väike ja hubane lasteaed.

Rakvere Waldorfkooli Lasteaias on üks liitrühm (maksimaalselt 18 last), kuhu ootame 3- 6-aastaseid lapsi. Nagu kool, tegutseb ka lasteaed waldorfpedagoogika põhimõtteid järgides:

  • Lapse kujunemisel peame oluliseks pakkuda igakülgselt võimalusi vabaks liikumiseks ja mänguks, et saaksid areneda kujutlusvõime, tahe ja sotsiaalsed oskused.
  • Mõtlemisele annavad liikuvust juurde loomingulised õppetegevused (näpusalmid, laulud, akvarellmaal, meisterdamine ja küpsetamine).
  • Rahuliku ja turvalise kasvukeskkonna loomiseks lähtume oma tegevuses loodusrütmidest, päeva- ja nädalarütmist ning aastaaegade pühadest.
  • Looduslähedust ja loomulikkust arvestame rühmaruumi sisekujunduses ning mänguasjade valikul, mis on enamasti käsitööna valmistatud ning avatud kasutusvõimalustega.

Rakvere Waldorfkooli Lasteaed asub Rakveres, Vallikraavi 8.

Vastuvõtt lasteaeda 

Võtame lasteaeda vastu uusi lapsi, kui rühmades on vabu kohti. (Lasteaeda vastuvõtu kord).

Lapsevanem, kes on huvitatud waldorfpedagoogikast ja tahab oma last (soovitavalt 3-6-aastane) tuua meie lasteaeda, võib ühendust võtta lasteaia õpetaja Maret Lessukiga (e-post: maret@rwk.ee) või Rakvere Vabakooli Seltsi juhatuse esindaja Helen Sinikasega (e-post: helen@rwk.ee ).

Avaldus saata helen@rwk.ee – Avaldus Lasteaeda vastuvõtmine

Õpetajad

Maret Lessuk maret@rwk.ee

Kristel Antonov kristel.antonov@gmail.com

õpetaja-assistent

Egle Padonik eglepadonik@gmail.com

õpetaja-abi