Õppemaks

Õppemaks 2018/2019 õppeaastal on 360.- eur ehk 30- eur/kuus. Koduõppel lapsevanema soovil 108.- eur ehk 9.- eur/kuus.

Õppemaksusoodustuse saamise otsustab Juhatus Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ja vastavalt Koolis kehtivale õppemaksu soodustuse saamise korrale . Õppemaksu soodustust antakse peredele, kus on kolm või enam ülalpeetavat last või kes on majanduslikult vähekindlustatud. Õppemaksust täielikku vabastamist ei ole ning õppetoetusi ei maksta.

Õppemaksu soodustuste saamise kord 2018